Start

Här finns material för dokumentation inom följande kurser.
  • Webbutveckling 1
  • Webbutveckling 2
  • Webbserverprogrammering 1

Centralt innehåll

Webbutveckling 1

Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

Webbutveckling 2

Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

Webbserverprogrammering 1

Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt med målsättningar, krav, begränsningar, planering och uppföljning. Specifikation av struktur och design, kodning, testning samt driftsättning.
Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt.
Last modified 3yr ago