Windows Subsystem for Linux

WSL

“The Windows Subsystem for Linux lets developers run GNU/Linux environment -- including most command-line tools, utilities, and applications -- directly on Windows, unmodified, without the overhead of a virtual machine.” - Microsoft.com

Det här dokumentet innehåller ett flertal instruktioner för hur du kommer igång och sätter upp en fungerande utvecklarmiljö med Windows Subsystem for Linux (WSL) och Ubuntu.

Majoriteten av de kommandon som visas kör du i terminalen, genom ett skal (engelska shell). Det är därför väldigt viktigt att du följer instruktionerna noggrant och att du får kommandona att fungera innan du går vidare. Jag kan inte skriva eller säga det nog många gånger och det är:

Läs vad som sker på din skärm! Nästan alla kommandon ger felmeddelanden när det inte fungerar. Många kommandon ger inte något meddelande alls när de fungerade.

För att få ut det mesta ur detta dokument och förstå så är det självklart bra om du har en grundläggande kunskap om hur du använder terminalen; Bash eller Powershell. I slutet av dokumentet finns det en samlad lista över användbara kommandon.

Installation

Viktigt: WSL 2

Förhoppningsvis kan du vid installationstillfället köra WSL 2. Se följande guide.

Windows kräver att du slår på en feature för att kunna installera WSL. Starta Powershell som administratör och kör följande kommando.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Windows kommer att be dig starta om datorn när kommandot är utfört. När din dator startat om så startar du sedan Microsoft Store och söker efter Ubuntu.

Välj senaste versionen av Ubuntu LTS och installera.

Skriv in ett användarnamn under installationen när den frågar. Välj ett lösenord som du kommer ihåg!

När installationen är färdig så startar du Ubuntu och kör följande kommandon med apt, apt är Ubuntus pakethanterare. Först uppdaterar apt Ubuntus listor över paket. Sedan uppgraderar apt de paket som behöver uppdateras.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Kommandot sudo låter dig köra program med rättigheterna för superuser, Linux root konto. Det behövs ofta när du ska installera program. Försök undvika det om möjligt av säkerhetsskäl.

Ubuntu körs nu i ett fönster under Windows och ger dig tillgång till ett flertal program som används vid webbutveckling. Det utan att behöva virtualisera eller dual-boota Linux.

För att komma åt andra diskar eller partitioner med Windows filer på när du kör Ubuntu så hittar du dem i /mnt.

cd /mnt
ls -la

List kommandot visar de filsystem som är aktiva under Linux. Kör du en skoldator med en disk så kommer du med största sannolikhet sec, vilket är disken som ärc: under Windows.

Visual Studio Code

Innan du fortsätter behöver du installera Visual Studio Code (förkortat till vscode). Hämta vscode här.

Vscode är en integrerad utvecklingsmiljö (på engelska Integrated Development Environment, IDE). Ett program som innehåller flera verktyg för att koda.

I vscode är inte WSL dess standard shell. För att byta shell i vscode behöver du ändra inställningarna.

I menyn -> Terminal -> New Terminal

Vscode kommer att öppna ett nytt terminalfönster, för att välja default shell klickar du som på bilden och väljer sedan WSL.

Nästa steg är att skapa goda förutsättningar för att arbeta med kod i vscode. Börja med att skapa en mapp i c: med namnet code (om du inte har en sedan tidigare). Skapandet av mappen gör du i Windows.

Att samla kod på ett ställe är både praktiskt och bra praxis.

För att enkelt komma åt code-mappen ska du skapa en symbolisk länk (symlink) till den. Navigera till hem-mappen i WSL/Ubuntu och skapa länken såhär:

cd
ln -s /mnt/c/code
ls -la

List kommandot visar om symlinken skapats. Är den röd saknas källan och det har blivit fel. Du kan se hur det ser ut här nedanför.

lrwxrwxrwx 1 jens jens    11 Feb 17 2019 code -> /mnt/c/code

Öppna code-mappen och lista innehållet.

cd code
ls -la

GitHub

För att använda GIT med WSL behöder det installeras.

sudo apt install git

Git kan nu användas från WSL. När du gör din första commit kommer Git efterfråga dina användaruppgifter. Användaruppgifterna anger du med följande kommandon.

Många program i Linux-miljö ger inget meddelande när de lyckas.

git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

Gits terminal-kommandon finns i detta Cheat Sheet.

LAMP server

I webbserver-kursen kommer du att få prova på ett antal olika typer av webbservrar. LAMP är en akronym för en typ av server och betyder en webbserver med Linux, Apache, MySQL och PHP. Det finns flera varianter av *AMP där första bokstaven byts ut beroende på vilket operativsystem du använder, till exempel WAMP och MAMP. Eftersom du kör en Linux distribution, Ubuntu, under Windows så installerar du en LAMP-server.

Ubuntu har en färdig samling paket för LAMP-server.

sudo apt install lamp-server^

Svara [Y] på frågorna och vänta på att den ska ladda ner och installera paketen. Förhoppningsvis så går det bra, strular det så prova att starta om installationen.

Apache

Apache är ett open source webbserver-projekt som har funnits sedan 1995. Apache är den absolut vanligast förekommande webbservern på internet. I en LAMP-server så är alltså Apache själva webbservern.

Apache startas på Ubuntu som en service.

sudo service apache2 restart

När en service startar och fungerar så står det [OK] till höger i terminalen. Eventuella meddelande är varningar eller annat. Så länge det står [OK] så är tjänsten startad. Annars står det [FAIL].

Fungerade det att starta din service, [OK], så kan du nu öppna en webbläsare och surfa till http://localhost.

localhost är ett alias för din dators loopback interface som har ip-adressen 127.0.0.1.

Om det står ett felmeddelande, [FAIL], så behöver det felsökas. Det vanligaste felet när du försöker starta Apache är att port 80 är blockerad.

En port är en adress som trafiken skickas till. En webbservers standardport är 80.

Windows använder ofta port 80 för olika tjänster. Du kan undersöka det med hjälp av Powershell.

netstat -aon | findstr :80

Det finns två sätt att åtgärda problemet med att Windows använder port 80. Antingen avslutar du och stänger av tjänsterna som blockerar port 80, eller så ändrar du vilken port Apache ska använda. Det enklare sättet är att konfigurera om vilken port Apache använder.

cd /etc/apache2
sudo nano ports.conf

Med textredigeringsprogrammet Nano ändra raden där det står Listen 80 till Listen 88. Spara sedan filen i Nano genom att trycka ctrl+o, följt av enter och sedan ctrl+x för att avsluta.

Apache behöver sedan starts om. Om Apache startar och du ser [OK] så surfa till http://localhost:88 med webbläsaren. Webbservern använder nu port 88 och du måste ange det med :88 efter adressen.

Apache-logfiler för felsökning finns under /var/log/apache2.

MySQL

MySQL är en databashanterare som använder språket Structured Query Language (SQL). Precis som Apache är MySQL ett open source-projekt som började 1995. MySQL är den databasserver som används i LAMP.

På Ubuntu startas MySQL-server som en service.

sudo service mysql restart

MySQL-servern ligger nu i bakgrunden och väntar på att användas. MySQL använder port 3306 som standard och det behöver inte ändras.

En MySQL-server används genom någon form av klient. Klienten kan vara ett program, en webbtjänst eller annat. För att koppla upp en klient till en MySQL-server behövs det en användare och ett lösenord. Första gången du gör detta så använder du sudo och en lokal MySQL-klient.

sudo mysql -u root

Sudo används här för att skapa en uppkoppling till MySQL-servern från MySQL-klienten med användaren root (-u root). Om uppkopplingen till MySQL-servern fungerade så kör följande kommando för att skapa dig en användare. Byt ut username och password mot dina egna uppgifter.

Skriv ett lösenord som du kommer ihåg och inget “viktigt” lösenord.

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost';

Kommandot skapa en användare för alla databaser på localhost med username och password. För att avsluta skriver du exit.

Använd sedan MySQL-klienten för att testa användaren.

mysql -u username -p

Väl inne på servern så skrivs kommandon med SQL.

MySQL-logfiler för felsökning finns under /var/log/mysql.

phpMyAdmin

Från MySQL-klienten används SQL för att styra databasen och köra kommandon. Det är viktigt att du lär dig grunderna i SQL. Men för att förenkla arbetet med MySQL-servern finns det en klient som heter phpMyAdmin. phpMyAdmin kan installeras med apt.

sudo apt install phpmyadmin

Välj följande vid installationen:

 1. apache2 server.

 2. Database common.

 3. config, generate password.

Apache2 använder ett modulärt system för konfiguration. För att slutföra installationen av phpMyAdmin måste vi skapa en symlink till konfigurationsfilen och berätta för systemet att den ska användas.

cd /etc/apache2/sites-available
sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf phpmyadmin.conf
ls -la

Kommandot skapar en symlink som heter phpmyadmin.conf och som pekar till källfilen. Du kan se hur det ser ut här nedanför.

lrwxrwxrwx 1 root root  27 Feb 17 2019 phpmyadmin.conf -> /etc/phpmyadmin/apache.conf

Nästa steg är att aktivera konfigurationen med kommandot a2ensite.

sudo a2ensite phpmyadmin

Starta sedan om Apache och surfa till http://localhost/phpmyadmin eller http://localhost:88/phpmyadmin beroende på webbserverns port.

Userdir

Linux sparar alla användares data i /home, det är din hem-mapp. För att förenkla arbetet med filer till webbservern används en modul till Apache som heter userdir. Userdir kopplar en mapp, public_html, i hem-mappen till webbservern.

sudo a2enmod userdir
sudo service apache2 restart

Skapa sedan mappen public_html i hem-mappen.

cd
mkdir public_html

Surfa sedan till http://localhost/~USER eller http://localhost:88/~USER, där USER är ett Linux username.

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) är ett skriptspråk för webbservrar som används för att skapa dynamiskt innehåll. Det fungerar så att PHP kod tolkas och omvandlas till text. Apache behöver konfigureras för att tillåta PHP i public_html. För att göra det behöver modulens konfigurationsfil redigeras.

cd /etc/apache2/mods-available
ls -la php*
sudo nano phpX.X.conf # där X är versionsnumret

Kommentera ut följande rader med #.

phpX.X.conf
<IfModule mod_userdir.c>
  <Directory /home/*/public_html>
    php_admin_value engine Off
  </Directory>
</IfModule>

Apache behöver sedan startas om.

Skapa sedan en ny fil i public_html för att testa om PHP fungerar.

cd
cd public_html
echo "<?php phpinfo(); ?>" > info.php

Surfa sedan till localhost/~USER/info.php med webbläsaren. Fungerar det så ser presenteras information för webbservern. När PHP inte fungerar så skrivs koden ut på det sätt den skrivs, det sker alltså ingen tolkning av Apache.

info.php
<?php phpinfo(); ?>

Node.js

Node är en annan webbserver. Node har ett eget avsnitt i denna guide, Node och Express

Resultat

Du har nu installerat och skapat en grym utvecklingsmiljö där du kan utföra ditt utvecklingsarbete. Du slipper krångliga Windows-lösningar som XAMPP och kan köra programmen under WSL vilket ger mycket större kontroll.

Miljön använder ett shell i Linux vilket är standarden inom det här området och otroligt viktigt att behärska.

Bash

Att kunna navigera i bash är en förutsättning för användningen av WSL. Här är några av de kommandon som du bör lära dig. De flesta kommandon i linux ger dig bra hjälp om du skriver.

kommando --help

Kommando

Förklaring

sudo

sudo kommando, används när du behöver köra något som superuser

ls -la

list, visa alla filer och mappar i nuvarande mapp

cd

change directory, byt mapp till den du skriver efter kommandot.

Skriver du enbart cd kommer du till din hem mapp /home/username

mkdir

mkdir namn, skapa en ny mapp med namn

rm -rf

remove, -rf för att ta bort mappar, följt av filnamn

cp

copy, kopiera fil A till B

mv

move, flytta fil A till B

nano

nano är ett textredigeringsprogram

cat

cat filnamn, för att skriva ut en fil i terminalen

history

history ger dig en lista över vilka tidigare kommadon du kört.

Du kan upprepa kommandon från historia med !##, där ## är siffran

apt

apt är Ubuntus pakethanterare som du använder för att installera program.

apt update, apt upgrade, apt install

man

man kommando, ger dig manualen för det kommando du namnger

ln -s

link -s för att skapa en symbolisk länk, från fil A till B

ifconfig

konfigurera nätverks gränssnitt, skriv för att se nuvarande konfiguration

Listan är lång, läs mer här och här.

Last updated