Språket

Vad är HTML?

Hypertext Markup Language(HTML)är inte ett programmeringsspråk. HTML är ett märkspråk skapat för att berätta för webbläsaren hur en sida är strukturerad. Språket följer en levande standard. HTML består av element som märker upp text. Texten märks upp med elementets tillhörande taggar.
Plain text
HTML
En paragraf med text.
<p>En paragraf med text i html.</p>

Element

I exemplet ovan så används paragraf-elementet. Som de flesta HTML element består det av tre delar.
 • Öppningstaggen
  • Indikerar vars elementet börjar. Det använder mindre än tecken, elementets namn och större än tecken.
 • Innehåll
  • Det innehåll som elementet ska visa (innehålla).
 • Stängnigstaggen
  • Indikerar vars elementet slutar. Det använder mindre än tecken, snedstreck (front slash), elementets namn och större än tecken.
HTML är ett otroligt robust språk då webbläsaren tolkar alla element och visar dess innehåll, även om det är element som inte finns. Testa att märka upp text med <finnsinte>.

Nästla element

I HTML kan element placeras inuti andra element, det kallas för att nästla(engelska nesting) element.
HTML
<p>Det här är <strong>otroligt</strong> viktigt att förstå.</p>

Block- och inline-element

Det finns två kategorier av element, block-element och inline-element.
 • Block-element skapar ett tydligt block på en sida. Block-element börjar på en ny rad efter det innehåll som finns före det. Efter ett block-element kommer en radbrytning. Block-element är ofta strukturella element på en sida.
 • Inline-element är innehåll i block element. Inline-element är oftast en mindre del av en sida. Inline-element börjar eller slutar inte med en radbrytning.
I exemplet ovan är p ett block-element och strong är ett inline-element.

Tomma element

Vissa element följer inte mönstret med öppningstagg, innehåll, stängningstagg. De elementen kallas för tomma element. De används framförallt för att lägga till innehåll, till exempel bilder.
HTML
<img src="https://github.githubassets.com/images/modules/logos_page/GitHub-Mark.png">

Attribut

Attribut innehåller extra information om elementet som inte är innehåll.

Semantik

Semantik är grekiska för tecken. I HTML används semantiska element för att beskriva innehållet. Elementet ska vara meningsbärande. Detta enligt W3C dokument.
De flesta element i HTML är semantiska. Semantiska element hjälper oss utvecklare att förstå koden, men det hjälper även webbläsaren att förstå och presentera strukturen. Rubrik-element får till exempel en större och fetare stil än en paragraf.
Studera följande exempel och försök dra slutsatser kring innehållet. Om du vill, testa det i en webbläsare för att se skillnaden.
HTML
HTML
<!-- Utan semnatiska element -->
<div>
<a href="#">Hem</a>
<a href="#">Om</a>
</div>
<div>
Lorem ipsum
<br>
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Accusantium voluptates eos accusamus incidunt recusandae nemo quidem. Doloremque repudiandae adipisci debitis. Nobis aliquid, dolorum quis pariatur harum neque. Quas, reiciendis ducimus.
<br>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit voluptas earum perspiciatis, tempore, eum, iusto porro est totam sit explicabo facilis asperiores non libero ea dolor consequuntur atque sequi fuga?
</div>
<!-- Med semantiska element -->
<nav>
<ul>
<li>
<a href="#">Hem</a>
</li>
<li>
<a href="#">Om</a>
</li>
</ul>
</nav>
<main>
<h1>Lorem ipsum</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Accusantium voluptates eos accusamus incidunt recusandae nemo quidem. Doloremque repudiandae adipisci debitis. Nobis aliquid, dolorum quis pariatur harum neque. Quas, reiciendis ducimus.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit voluptas earum perspiciatis, tempore, eum, iusto porro est totam sit explicabo facilis asperiores non libero ea dolor consequuntur atque sequi fuga?</p>
</main>