Snabb prototyping

Rapid protyping
Prototyping har kommit att bli en väsentlig del i design och utvecklingsarbete för de flesta företag idag. Traditionellt har arbetet med att skapa en prototyp involverat att koda, till stor kostnad. Men idag finns det många verktyg för att skapa protootyper. Att förstå och kunna arbeta med och utifrån prototyper är väldigt viktigt.
Enligt en rapport från IBM så resulterar en användarfokuserad utvecklingsprocess att produkten kan släppas dubbelt så fort, sparar 75% designtid och 33% av utvecklingstiden.

Vad är då en prototyp?

I det här fallet menas ett utkast, en testversion eller förlaga som används vid utvecklingen av en produkt. Mer specifikt i webbutveckling så är prototypen en första version av den sida som ska skapas med syfte att prova dess design, layout och funktion.
Gränssnittsskisser med tänkt flöde.

Detaljrikedom och komplexitet

Vanligt är att det skrivs om en prototyps fidelity på engelska, vilket kan översättas till protypens komplexitet eller detaljrikedom. En prototyp kan vara low- eller high fidelity. Ett exempel på low fidelity protyper är pappersprototyper.
Prototypen testas och omarbetas sedan i en iterativ process innan den kodas.