Teckenkodning

Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.

Vad är det?

Teckenkodning är hur datorn håller koll på hur och vilka tecken som ska visas. Hur tecken representeras i datorn. Det används för att lagra text.

UTF-8

Är en form av teckenkodning som lämpar sig mycket väl för den text som visas på webbsidor.
När du skapar en ny fil för att arbeta med den som en webbsida så var noga med att sidan är skapad som UTF-8. Kontrollera detta i VSCode.
Nere till höger i VSCode med en html fil öppen.

Meta taggen

Används på en webbsida för att skicka meta information, alltså information om webbsidan till webbläsaren.

Charset attributet

Används för att berätta för webbläsaren vilken teckenkodning som används på sidan. Det är då viktigt att detta stämmer överens med den teckenkodning som sidan är sparad med.

Problem

Utan detta så blir det fel med bland annat svenska tecken. Därför är det väldigt viktigt.

HTML entities