Användbarhet och tillgänglighet

En annan form av test är användbarhetstester, här fokuserar vi på hur funktionen på sidan är vid användning.
Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.