Din första HTML fil

Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).

Vad är HTML?

 • HTML står för Hyper Text Markup Language
 • HTML är ett märkspråk (ett språk för att märka upp textfiler)
 • HTML är standardspråket för att skapa webbsidor
 • HTML beskriver strukturen för en webbsida
 • HTML består av element som berättar för webbläsaren hur webbsidan ska se ut

Ett exempel

Om en HTML-fil har filnamnet index så kommer den automatiskt öppnas av webbläsaren när adressen besöks. Filändelsen är .html
Nedan följer grunden för ett korrekt HTML-dokument. Det består av ett antal element med tillhörande attribut. Element skrivs med taggar (namnet inom < > tecken).
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="se">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Mitt första html dokument</title>
</head>
<body>
<h1>Välkommen!</h1>
<p>Detta är p elementets värde.</p>
</body>
</html>

Element

 • <!DOCTYPE html> deklarerar att dokument är ett HTML5 dokument.
 • <html> är root (det första) elementet för ett HTML dokument.
 • <head> elementet innehåller information om webbsidan till webbläsaren.
  • <meta> elementet specificerar teckenkodning bland annat.
  • <title> innehåller sidans titel som värde, vilket syns in webbläsarens titel eller tab.
 • <body> elementet definierar sidans kropp, det innehåll som vi ser på webbsidan.
  • <h1> elementet skapar en rubrik (engelska heading).
  • <p> elementet skapar en paragraf (engelska paragraph).
Notera att de flesta element har en öppnings- och stängnings-tagg. Ett elements värde skrivs mellan taggarna. Taggar stängs med ett snedstreck /.
Studera indragen i exemplet, det är väldigt viktigt att skriv koden med indrag för att öka dess läsbarhet. Det underlättar för dig som utvecklar koden.

Attribut

Exemplet ovanför har ett antal attribut som tillhör taggarna.
 • lang, med ett värde som anger webbsidans språk. Webbläsaren använder det för eventuell översättning av sidan baserat på användarens språk.
 • charset, vilket teckenkodning sidan ska använda. Detta kommer i 99.9% av fallen vara UTF-8.
 • name, viewport. Detta anger skalan som används av olika enheter när sidan visas.
Med element, attribut och tillhörande text så byggs en webbsidas struktur upp.

Att koda exemplet

Exemplet som finns här ovanför innehåller de element som krävs för en korrekt skriven HTML sida, vi säger att den validerar som korrekt HTML. Du kommer att behöva dessa element för varje sida du skapar, så att skriva av dem för hand är inte rimligt.
Du kan kopiera koden från exemplet här, men det är inte praktiskt i längden. Istället är det viktigt att du bekantar dig med den textredigerare eller IDE som du använder för att koda. Den innehåller med största sannolikhet ett verktyg för att skapa viss kod. I Visual Studio Code skapar du en .html fil, sedan skriver du html:5 och trycker tab.
Nästan alla kod-element har kortkommandon i ditt IDE, lär dig dem!