Ditt första skript

Ecmaskript == Javascript && Java != Javascript
Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).

Hello world

 1. 1.
  Öppna webbläsaren.
 2. 2.
  Öppna utvecklarverktygen i webbläsaren(Chrome, CTRL+SHIFT+i eller F12).
 3. 3.
  Leta reda på javascript-konsolen.
 4. 4.
  Skriv alert('Hello world');
 5. 5.
  Fira. 👏
Ett tips är dock att använda console.log(meddelande) istället för alert, så slipper en pop-fönstret.