Viktiga begrepp

Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

Klient

 • Webbläsare

Server

 • Hosting
  • Git pages
  • localhost

Protokoll

 • http, HyperText Transfer Protocol
 • https, HyperText Transfer Protocol Secure
 • tcp/ip, Transmission Control Protocol, Internet Protocol
 • udp, User Datagram Protocol

Portar

 • 80, http standard
 • 443, https standard
 • 3000, 5050, 8000, 8080, http alternativ för utvecklingsservrar

Adresser

 • DNS, Domain Name System
 • Domäner, namn
 • index.html

Säkerhet

Generellt