Checklista för Webbsidor

Gå igenom följande punkter. Dokumentera kortfattat eventuella fel, vad de beror på och lösningen.
Innan du lämnar in projekt och arbeten är det bra att testa det. En del tester bör köras tidigt och ofta (validering) medans andra lämpar sig bättre i projektets slut. I den här listan som följer är sådant som du hela tiden bör ha i åtanke i ditt webbutvecklingsprojekt. Arbeta kontinuerligt med punkterna och dokumentera det.
Här finns en interaktiv variant att prova https://frontendchecklist.io/

Hosting

 • Sidan hostas med Github pages.
  • Alla resurser fungerar och använder relativa sökvägar.
  • Alla länkar fungerar.
  • Sidans innehåll och resurser hostas lokalt på Git eller använder en CDN.
 • Inga bilder eller annat är länkade till andra webbplatser.

Om sidan innehåller serverkod

 • Hosta all kod som behövs för att sidan ska fungera på Git.
  • Men inte känsliga uppgifter.
 • Exportera och bifoga eventuell databas.
  • Om en gemensam databas använts, se till att din kod använder den.
 • Skriv tydliga instruktioner för hur det ska gå att köra sidan.
  • Testkör detta, det ska inte krävas felsökning för att få det att fungera.
 • Om möjligt:
  • Hosta på skolan.
  • Kör hostingtjänst enligt kurs.

Manuell granskning

Lagar och regler

 • Sidan följer alla relevanta lagar och regler för publicering på webben.
  • Personuppgifter, GDPR.
  • Copyright.

Validering

Design

Försök att kontinuerligt utvärdera sidans design, framförallt om den är din egen. Var inte rädd för att ändra om det inte fungerar.
 • Skissa.
 • Gör prototyper.
 • Utvärdera.
 • Testa användbarheten.

Media

 • Sidans media är optimerat.
 • Bildstorlek och upplösning.
  • Ska bilden var 32 px x 32 px ska den vara det, inte 1920 x 1080 .
 • Bildens format är anpassat efter bildtyp.
  • Inga bmp eller tga filer, är det rimligt att köra png 32 på porträtt?
  • SVG och vektorformat där det passar.
  • PNG där storleken tillåter
  • JPEG på foto.
 • Sidans totala storlek är rimlig.
  • Devtools, throttle network, testa.

Tillgänglighet

 • Sidan har testats med Wave.
 • Arbete är gjort för att begränsa och åtgärda kontrast-varningar.
  • Motivera.
 • Sidan använder semantiska strukturelement.
 • Sidan är begriplig och fungerar utan:
  • CSS.
  • Javascript.
Sidan du skapat är inte en katastrof enligt https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/ .

Helhet

 • I chrome devtools, kör audits med Lighthouse för sidan.
 • Åtgärda fel, kontrollera och fixa.
  • Du kan bortse från PWA .