Lagar och regler

När du publicerar på webben är det viktigt att du känner till vilka lagar och regler som gäller, så att du kan följa dem.
Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och och har ersatt personuppgiftslagen. Mer om GDPR finner du här.

Upphovsrätt

I arbetet med webben är det av yttersta vikt att känna till och att även följa upphovsrättslagen. Mer information om upphovsrätt finns här.

Verkshöjd

Verkshöjd är ett juridiskt begrepp inom upphovsrätt som används för att avgöra när en skapare har ensamrätt till verket. Det bedöms på originalitet, individualitet och självständighet. Läs mer på wikipedia om verkshöjd.

Fair use

Fair use är något som ofta nämns när det gäller copyright. Fair use är ett amerikanskt begrepp för undantag och begränsningar i copyright lagstiftningen. Fair use finns inte i Sverige. I Sverige finns det istället inskränkningar i upphovsrätten, citaträtt och återgivningsrätt.

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK)

LEK omfattar all form av elektronisk kommunikation. Lagtexten finns här.
Last modified 3yr ago