DOM

Document Object Model
Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).

Dokumentobjektsmodellen

Det är gränssnittet som webbläsaren använder för att kunna läsa ett HTML dokument.