Visual Studio Code

Integrerad utvecklingsmiljö

Eller Integrated Development Environment(IDE) på engelska är ett program som hjälper dig med att koda, utveckla. Det finns en uppsjö av olika program, men för Webbkurserna så arbetar vi med Visual Studio Code.

Installation

Surfa till https://code.visualstudio.com/, klicka på Download och installera.

Inställningar, settings

När du startat VSCode så hittar du inställningarna i nedre vänstra hörnet.
Klicka på kugghjulet!
Inställningarna är en meny och vill du ändra textstorlek, font och sådant så går du in under settings. Sökfunktionen fungerar utmärkt och vill du ändra font så skriver du font i sökfältet.

Färgschema, Color theme

I menyn hittar du även valet Color Theme, här kan du sätta vilket tema VSCode ska köra. Det finns ett antal att välja bland, men vill du ha fler så behöver du söka i extensions menyn eller Marketplace.

Tillägg, extensions

En stor del av VSCodes flexibilitet kommer från att vi kan lägga till extensions för att få det att passa vilket språk vi önskar. För att göra det så laddar vi ned och kör olika extensions.
Läs på vad som krävs för att köra den extension du laddar ned, vissa kräver mer än att extensionen installeras.

Tips

Här följer en lista med olika användbara extensions. De är länkade till Marketplace men vill du installera dem direkt i VSCode så söker du i Extensions panelen.

Teman

Webb

  • Live server, låter dig arbeta med en webbsida utan att behöva ladda om hela tiden.
Last modified 3yr ago